I am speaking about how we can meet the social and environmental challenges using Design. 
Every year I give several speaches on coferences and other events all over the world.

Some samples of speaches.

Installationsföreläsning 2015

När man skall intalleras som professor ska man hålla en intallationsföreläsning. Jag valde att prata om mångfaldens betydelse för hållbar utveckling både ur ett ekologiskt och socialt perspektiv och om hur designprocessen kan göra det möjligt.

Lika vilkorsdagen 2015

Industridesignavdelningen vann 2014 Mittuniversitetets Lika vilkorspris. På lika vilkorsdagen 2015 höll avdelningschefen Mikael Marklund och jag en föreläsning om hur vi jobbar med frågan på vår avdelning.